KATEGORI
Corporate

KUNDE
BlueKolding A/S

WEBSITE
www.bluekolding.dk

Film gør det komplekse enkelt

BlueKolding, der tidligere hed Kolding Spildevand, har ændret sit brand radikalt fra at være et spildevandsselskab til at være en miljøvirksomhed.

I den forbindelse skal deres nye og mere ambitiøse klimabudskab formidles forståeligt og attraktivt til både borgere, samarbejdspartnere og potentielle nye medarbejdere.

Udfordring
Budskabet ”Fra mindre skade til mere gavn” er ikke det mest enkle budskab at forklare. I tilfældet BlueKolding, der er hele Koldings miljø-, energi- og klimaselskab, er der i høj grad tale om et budskab, der skal forklares udførligt.

Løsning
Film er det bedst egnede medie, når komplekse budskaber skal formidles effektivt på kortest mulig tid. Løsningen blev derfor at lave en film, der effektivt brander virksomheden i forhold til borgere og virksomheder og samtidig skaber intern forankring og stolthed blandt medarbejderne i forhold til skiftet fra spildevand til miljøbrand.

Effekt:
Filmens multifunktionalitet gør, at BlueKolding kan bruge den i mange sammenhænge udover den oprindelige. Den bruges f.eks. i brudstykker på BlueKoldings website til at illustrere virksomhedens funktioner og værdier. En engelsk version af filmen anvendes desuden til international branding på messer og konferencer.

”Selv når vi har været tilfredse med en præsenteret idé eller et oplæg, er Adtentions team hver gang gået skridtet videre og har i det færdige arbejde løst opgaven på et endnu højere niveau, end vi selv kunne have forestillet os.”

– Per Holm, CEO BlueKolding