KATEGORI
Business to Business, Corporate, Retail

KUNDE
CarPeople

WEBSITE
www.carpeople.dk

Fyld hullet i markedet før din konkurrent

Når din største konkurrent pludselig ændrer drastisk på sin forretningsmodel, skal du være hurtig, hvis du skal udfylde det nyopståede hul i markedet.

I slutningen af 2014 ændrede FTZ’s største konkurrent i Danmark strukturen og efterlod over 300 værksteder med usikkerhed i forhold til leverancer. Det betød, at der skulle tænkes hurtigt, da markedet akut ændrede sig, både i forhold til værksteder – men også i forhold til bilejerne.

Udfordring
Med målsætningen om at udfylde det nyopståede hul i markedet var afsættet at skabe et nyt værkstedsbrand med nye kommunikations- og kundekoncepter så hurtigt som overhovedet muligt.

Løsning
Gennem en fokuseret 24-timers brainstorm skabte vi fra bunden bilværkstedskædet CarPeople i samarbejde med FTZ. Den nye, digitalt baserede markedsføringsstrategi sendte et andet budskab, end bilværksteder hidtil har haft. Med CarPeople skabte vi Danmarks nye digitale værksted, hvor flere services er digitale til glæde for kunden, mens bilen kører og ikke kun, når den er på værksted. Sideløbende har der også været en stor kommunikationsopgave i at få rekrutteret værksteder til at blive en del af kæden

Effekt
Tiltagene har resulteret i, at CarPeople i løbet af sit første år fik etableret over 25 værksteder, og blev det mest synlige brand i branchen. Nye digitale tiltag og koncepter er løbende blevet udviklet til glæde for kunderne.