KATEGORI
Corporate, Retail

KUNDE
Strøjer Tegl

WEBSITE
www.strojertegl.dk

Strøjer Tegl | Film

Strøjer Tegls nye kommunikationsunivers er på flere måder begyndelsen på noget stort.

Udfordring
Strøjer Tegl ønskede at takle deres interne behov for produktudvikling på en måde, der skaber en forretningsmæssig bæredygtig fremtid for tegl.

Løsning
Vores anbefaling var at adressere det latente behov hos arkitekter og byggebranchen generelt for nytænkning, vidensdeling og udvikling. Derfor har vi udviklet en række film, der med et inspirerende billedsprog fortæller historien om virksomhedens koncepter på de digitale platforme.

Den første film for Strøjer Tegl handler om udviklingslaboratoriet Brick_Lab, som er en kreativ legeplads, hvor Strøjer Tegl kan mødes med arkitekter, bygherrer og ingeniører. I Brick_Lab kan man gennem erfaringer, teknologi og innovation udvikle nye teglsten til fremtidens byggeri. Det konkrete tilbud i Brick_Lab og de muligheder, der ligger i konceptet, er helt unikke.