KATEGORI
Corporate, Retail

KUNDE
Strøjer Tegl

WEBSITE
www.strojertegl.com

Fra stilbrud til gennembrud

Der er stor forskel på at være et teglstensværk og at være en international producent af designløsninger. Og så alligevel ikke. I vores arbejde med Strøjer Tegl har fokus været på virksomhedens eget, unikke potentiale.

Udfordring
Man kan leve stille, men godt i en lang periode. Men langvarig tavshed kan pludselig blive til glemsel. Derfor kræver det et opgør med selvopfattelsen, hvis budskabet om din virksomhed skal have gennemslagskraft, når verden pludselig ændrer sig. På et marked, der stadig led under efterdønningerne af finanskrisen, skulle der noget helt særligt til at for at skille sig ud.

Løsning
Enhver bygning starter med den første sten. Derfor er Strøjer Tegls nye payoff og brand promise ”Begyndelsen på noget stort”. Byggeri er virkeliggørelse af drømme, og her har Strøjer Tegl positioneret sig som et brand, der kan skabe noget helt særligt for målgruppen.

Målgruppen for Strøjer Tegls produkter er ingeniører, bygherrer og arkitekter. Men der arbejdes hen imod en position som ”arkitekternes brand”, da det i stigende grad er arkitekterne, som vælger byggematerialerne for at kunne skabe sammenhæng mellem deres egen vision for projektet og det endelige resultat.

Strøjer Tegl har sammen med os taget rejsen fra fabrik til brand og fremstår i dag som en international og trendsættende aktør inden for moderne bygningsdesign. Det skyldes primært kommunikationen, som fokuserer på, hvad kunderne – samt den private forbruger – får ud af virksomhedens produkter. Strøjer Tegl leverer i dag ikke udelukkende sten til bygninger, men smukke løsninger, der skaber livsglæde og giver bygninger nyt liv og energi.