Få en bedre hjemmeside med usability testing

Du har sikker ord som User Experience og usability i dit ordforråd, men har du egentlig helt styr på disciplinerne, og ved du hvorfor det er vigtigt at være bevidst om usability – eller brugervenlighed, som det hedder på dansk? I dette blogindlæg kan du blive meget klogere på usability testing – en disciplin hvor man tester brugervenligheden af sine hjemmesider, apps og lignende, og derefter evaluerer om de lever op til de krav og forventninger som I som virksomhed har, samt jeres kunders og målgruppes krav og forventninger. 

Evaluering er det vigtigste element af usability testing, og det kræver at man har indsigt i hvad man skal fokusere på, når man laver disse tests og at man laver forarbejdet. Nedenfor finder du en lang række gode råd, der ruster dig så du er helt klar til at teste både nye og ældre funktioner. 

Hvad er usability testing?

Usability – brugervenlighed, er kort sagt en måde at måle hvor let og enkelt det er at bruge en funktion. Det findes både i den digitale verden, men også fysisk, hvor man blandt andet kan teste alt fra layoutet i en skadestue til købsprocessen på en hjemmeside. Usability består af en række principper, som vi vil uddybe længere nede, og som er med til at sikre at dine kunder, besøgende eller medarbejdere får den bedst mulige oplevelse, når de bruger et produkt eller lignende. 

Usability testing er en stor del af lanceringen af nye ting, og brugervenlighed fylder mere og mere i vores hverdag. Hvis en hjemmeside er svær at bruge eller ikke fungerer optimalt, er der altid ti andre hjemmesider der fungerer bedre – og så bliver man altså valgt fra, selv hvis man har et billigere eller bedre produkt. Det skal gå hurtigt og være let at færdes på digitale platforme. 

Forskellen på usability og UX

Nogle gange bliver UX – user experience – og usability forvekslet, men det er faktisk to forskellige ting. User Experience består af flere forskellige elementer og områder – hvoraf usability er ét af disse underområder, sammen med nyttighed, tilgængelighed, troværdighed, ønskelig, let at finde og værdifuld. Ønsker man en hjemmeside, app eller lignende med en god brugeroplevelse (UX) er det altså ikke nok at fokusere på én eller to af disse områder – man skal hele vejen rundt, eller ihvertfald opfylde de områder der er relevante for ens produkt. 

Usabilityprincipper

Som nævnt længere oppe, består usability af en række principper, der er vigtige for en samlet god og brugervenlig oplevelse af siden. Nedenfor kan du læse mere om disse, samt finde eksempler på hvordan de fungerer i praksis. 

Disse principper og de mulige fejl og mangler der hører til, kan forbedres ved at bruge usability testing.  Man bruger altså principperne til at identificere forskellige områder der skal testes og evalueres for den bedste brugervenlighed. 

Effektivitet af usability test

Effektivitet er kort sagt – er siden let at bruge? Her er der fokus på om de mål du og dine brugere stiller for siden bliver opfyldt. Hvis målet er at man køber produkter, er det så let at gøre dette? Dette er typiske det højst prioriterede princip. 

Eksempel: Du skal købe en billet til bussen

Høj effektivitet: Det er let at indskrive fra hvor og hvortil du skal, du kan tydeligt se prisen og hvor lang tid det tager. Der er flere valgmuligheder, men det er tydeligt markeret hvad forskellen er. 

Lav effektivitet: Systemet er uoverskueligt, og det er svært at finde de forskellige knapper. Det kan være skriften er for stor, så man ikke kan se nok information “over the fold” eller det kan være at skriften er for lille, så man ikke kan se hvad der står. Måske fungerer siden ikke på mobil. 

“Efficiency”

Efficiency minder meget om effektivitet – og faktisk har vi slet ikke et ord for efficiency på dansk. Dette dækker over om siden er let OG hurtig at bruge. Her fokuserer man altså på om man kan nå det førnævnte mål inden for kort tid. Her fokuserer man ofte på navigationen på siden, altså om det er let at finde rundt, da man kan finde meget tid. Derudover skal hjemmesiden eller systemet gerne loade hurtigt. Man kan også bruge tags på sine produkter, så de er lette at søge efter. 

Eksempel: Webshop med dametøj 

 • Høj efficiency: “Quick buy”, “tilføj til kurv” fra kategorisiden, gem dine oplysninger, enkel navigation der er let at forstå – den må hverken være for lille eller for stor, effektiv søgefunktion.
 • Lav efficiency: Hjemmesiden loader langsomt, man skal klikke for mange gange for at nå sit mål. Siden er overskuelig, for eksempel fordi der er for mange produkter på én side eller at de er svære at søge efter. 

Engagerende

Engagement fokuserer på om siden er behagelig og tilfredsstillende at bruge. Her indgår flere forskellige ting, hvor det visuelle design er det vigtigste. Her kan man fokusere på at have et farveskema der afspejler brandets stil og mål, at brug af billeder, lyd, video og farver er effektivt og bidrager til den samlede oplevelse. 

Eksempel: Læringsspil i app til børn

 • Højt engagement: Kommandoer er lette at forstå for børn. Det er tydeligt hvilken aldersgruppe og sværhedsgrad appen passer til. Der bruges ikke skrifttyper der er svære at læse for børn (for eksempel kursiv). Der er en kombination af hjælpemidler, for eksempel billeder, lyd og tekst. Det er ikke for let eller for svært, så børnene bliver trætte af det. 
 • Lav engagement: Sproget passer ikke til målgruppen, det er for svært at forstå. Brugen af farver stemmer ikke overens med forståelsen af farver (bytter om farver så grøn = forkert, rød = rigtig). Lydene er høje, uhyggelige eller ubehageligt. 

Fejltolerant

Fejl – alle systemer og hjemmesider har dem, også selvom det ultimative mål at være helt fejlfri. Des mindre fejl der er, des mere brugervenlig er hjemmesiden eller funktionen, så det er vigtigt at man altid holder øje med om plugins er forældede, om der er produkter der skal opdateres eller slettes og lignende. Oplever man mange fejl virker det utroværdigt, og det kan få personer til at vælge en hjemmeside eller et system fra. Fokusér på at gøre det lettere at gøre det rigtige end at lave fejl. Den korteste vej skal være den letteste, og forhindringer skal gemmes af vejen. 

Eksempel: Bank App

 • Få fejl: Man kan logge ind og ud uden problemer og systemet er hurtigt. Bruger man sit kort, kommer der med det samme en notifikation, der viser detaljer om købet. App’en opdateres ofte, så der ikke er sikkerhedsmæssige faktorer der er truet. 
 • Mange fejl: Fingeraftryksfunktionen melder konstant fejl, så man skal skrive sin kode for at logge ind. App’en viser tidspunkter i AM/PM frem for 24-timer. Man kan logge ind på andres konti ved at gætte koden, fordi der ikke er to-faktor godkendelse. 

Let at lære

Det skal være let at bruge din app, hjemmeside eller system – både på kort sigt og lang sigt. Det kan godt være det er let at finde siden og komme ind på den, men hvis det ikke er let at finde målet, er det ikke til meget gavn. Her kan man altså fokusere på at elementer er der hvor man forventer de er – for eksempel indkøbskurven i højre hjørne, og at “Køb”-knappen er grøn. 

Eksempel: En virksomheds intranet

 • Let at lære: Fra man logger ind, er der et godt overblik. Forsiden er ens for medarbejderne, med mulighed for at tilpasse den, så den passer bedst til den enkelte medarbejder, men så der er den samme generelle opbygning. Laves der ændringer på systemet, informeres der om det i god tid, og der udgives guides der er lette at forstå. 
 • Svært at lære: Ændringer laves uden advarsel, forskellige systemer for forskellige afdelinger (svært at arbejde på tværs af virksomheden). Det er ikke muligt at vælge det sprog man bedst forstår eller der er dårlige oversættelser. Medarbejdere ved ikke hvad formålet med systemet er. 

Usability testing som en del af den agile tilgang

Usability testing er en del af det der kaldes en agil tilgange. Agil betyder at man arbejder på en fleksibel måde, hvor man for eksempel arbejder i “sprints” som i SCRUM, eller hvor man typisk evaluerer over flere omgange. 

Usability testing er vigtigt, fordi man bør tjekke de forskellige funktioner og den samlede oplevelse undervejs. I første omgang har man måske et indtryk af at kunderne ønsker sig en funktion hvor de kan “prøve tøjet” online, men senere i udviklingsprocessen finder man ud af at denne funktion ikke fungerer i praksis, og til sidst når man frem til at det er bedre at erstatte funktionen med et udførligt skema over de forskellige størrelser, hvor man kan skrive sine egne mål ind, og så kan finde sin rigtige størrelse. 

Hvordan laver man usability testing?

Der er flere forskellige måder at lave usability testing på, og også forskellige måder at tilgå det på. Nedenfor har vi samlet nogle af de metoder der er vigtige at bruge lige meget hvilke type usability test du vælger, og længere nede kan du læse om nogle forskellige typer af usability tests, som måske passer til din case. 

 • Brug målgruppen – det giver egentlig god mening, hvorfor ikke bruge sin målgruppe til at teste brugervenligheden af en side/app/system som målgruppen skal bruge. De giver dig den bedste feedback, og ser problemer som du måske ikke selv kan se. Vær altid opmærksom på om de der tester siden, rent faktisk repræsenterer din målgruppe bedst muligt. 
 • Observér – Se på, mens testene bliver lavet. Det giver dig det bedste indblik i hvordan folk bruger siden. Hvis du kun bruger spørgeskemaer eller lignende, risikerer du at vigtige detaljer kan blive udeladt. 
 • Analysér – Analysér resultaterne, og lad være med at konkludere på forhånd. Hvis du ser at nogen går i stå undervejs, så find ud af hvorfor, i stedet for at gætte hvorfor. 
 • Lyt – Lyt til de forslag og udtalelser der kommer undervejs. Hvis du får at vide at noget ikke fungerer, er det fordi det ikke fungerer, lige meget hvor meget du TROR det fungerer. Lyt til målgruppen og tag deres holdninger med i dine analyser og evalueringer. 
 • Læg bias til side – Du ved præcis hvordan hjemmesiden, appen eller webshoppen skal bruges, og derfor er det vigtigt at det ikke kun er dig der tester brugervenligheden. Brug i stedet flere personer, der aldrig har set siden før, og derfor kan give den mest objektive beskrivelse af din side. 

Forskellige tests

Usability testing kan som sagt gøres på mange forskellige måder. Nogle gange kan det være en god idé at kombinere forskellige testtyper, og andre gange er én tilstrækkeligt. 

Guerilla

Man ser ikke Guerilla testing så ofte, især ikke når det kommer til IT og web. Men denne metode kan ofte bruges når det kommer til produktdesign, emballagedesign og lignende. Disse tests kan foregå ved at man stiller sig op et offentligt sted (husk tilladelse) og spørger forbigående hvad de synes om et produkt, en funktion eller lignende. Her kan det være svært at finde medlemmer af målgruppen, fordi der er mange forbipasserende. Det kan ofte være en god idé at medbringe en lille gave som man giver for personens mening, for eksempel et gavekort, et stykke kage eller lignende. Hvis du ønsker en simpel måde at teste på, er denne ofte oplagt, men forvent ikke at folk har tålmodighed til mere end 3-5 minutter. 

Tænke-højt-test

Denne usability test er god hvis man vil have brugerens umiddelbare tanker. Her beder man testpersonerne sige deres mening og dele deres tanker, mens de bruger din app/hjemmeside. Her får du altså adgang til deres direkte tanker, hvilket er oplagt hvis du har mange førstegangsbrugere. Vær også her sikker på at du får fat på en person der afspejler din målgruppe. 

Spørgeskemaer

Spørgeskemaer er gode hvis du ønsker kvantitet – altså mange besvarelser. Du kan eventuelt lokke med en rabatkode eller lignende. Et spørgeskema kan evaluere en brugers oplevelse af siden, hvis de for eksempel har besøgt siden eller lavet et køb. Disse spørgeskemaer skal gerne være enkle og lette at forstå, ellers kan du ikke stole blindt på svarene. 

Hvorfor bør man teste sin brugervenlighed?

Hvorfor skal du så egentlig lave usability testing på din side? Det kan opsummeres i et par korte råd nedenfor. 

 • Usability testing giver dig mulighed for at analysere din hjemmesides performance for dine brugere og giver dig indblik i deres adfærd
 • Du har mulighed for at finde ud af om dine brugere er tilfredse med din løsning
 • Du får indblik i hvilke ændringer der skal laves på din løsning
 • Du bliver klogere på hvor langt din løsning er på at være “perfekt” samt hvilke dele der er gode, og hvilke der har brug for forbedring. 

Nu er du (forhåbentligt) blevet klogere på usability og usability testing. Vi håber disse råd har givet dig mod på at fokusere på brugervenlighed, lige meget om du har en webshop, en hjemmeside med kattebilleder eller et stort intranet. 

Usability testing hos Adtention

Hos Adtention kan vi altid hjælpe med usability testing – for eksempel når du skal have produceret en ny hjemmeside. Vi kender alle faldgruberne, og ved hvor mange går i stå, lige meget om det er informationssites, webshops eller noget helt tredje. I udviklingsprocessen er usability testing altid en del af processen, for at sikre at I får et funktionelt og brugbart resultat. I er altid velkomne til at kontakte os for et uforpligtende tilbud eller en snak om usability testing. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er usability testing?

Usability et fænomen der dækker over brugervenligheden af en hjemmeside, et produkt, en app eller lignende. Det bruges til at måle hvordan produktet er at bruge - et det enkelt? Effektivt? Har få fejl? og flere andre faktorer.

Usability vs. UX

Usability og UX, user experience, er ikke det samme. Usability er derimod en del af UX, sammen med flere andre faktorer og elementer, blandt andet: nyttighed, troværdighed og værdifuld. Det er vigtigt at man tænker også alle de forskellige aspekter, når man ønsker at lave en funktion, app, hjemmeside eller lignende.

Hvad er usability testing?

Usability testing består af forskellige processer, hvor man tester sine applikationer, produkter eller lignende. Her undersøger man om produktet lever op til både sine egne og sin kunders eller brugeres forventninger til brugervenligheden. Der findes forskellige testtyper - for eksempel Guerilla tests, Tænke-højt-tests og spørgeskemaer

Hvordan laver man usability testing?

Der findes mange forskellige måde at tilgå usability testing, og det indgår ofte som en del af en agil arbejdsproces, for eksempel SCRUM. Man kan lave forskellige typer tests, afhængigt af hvor man er i forløbet. Ofte vil man bruge medlemmer af sin målgruppe, så man bedst muligt for den rette repræsentation i forhold til hvem der skal bruge produktet.

Hvorfor usability teste?

Usability testing giver dig mulighed for at analysere din hjemmesides performance for dine brugere og giver dig indblik i deres adfærd. Du har mulighed for at finde ud af om dine brugere er tilfredse med din løsning. Du får også indblik i hvilke ændringer der skal laves på din løsning, hvis der udtrykkes et behov for dette. Sidst men ikke mindst, bliver du klogere på hvor langt din løsning er på at være “perfekt” samt hvilke dele der er gode, og hvilke der har brug for forbedring.
Har du brug for hjælp?