KATEGORI
Identitet, koncept, film og markedsføring 

KUNDE
Blue Kolding 

WEBSITE
www.bluekolding.dk

Blå er det nye grøn

Det er svært at sælge et budskab om noget, som ingen rigtigt gider at tænke på. Men hvis du skaber et livligt kommunikationsunivers, som fokuserer på, hvad dit arbejde konkret betyder for kundernes hverdag, bliver historien om din virksomhed og dit brand pludselig både relevant og ligefrem fascinerende.

Kolding havde tidligere et selskab, der hed Kolding Spildevand. I dag hedder det BlueKolding, og der er der flere årsager til. En af årsagerne er Adtention, som gennem en længere identifikationsproces har skabt både navn, corporate identity og kreativt koncept til miljøvirksomheden. Opgaven var konkret at skabe et brand, som er involverende for både borgere, ansatte og potentielle nye medarbejdere – og som formår at fortælle, at der er tale om meget mere end et selskab, der renser spildevandet fra kommunens borgere og virksomheder.

Blue Economy er fremtidens miljøtankegang

I dag er BlueKolding hele Koldings miljø-, energi- og klimaselskab. Virksomheden går forrest i arbejdet med at klimasikre i Kolding, og ser spildevand som en ressource. BlueKolding kommer med løsninger på de nationale og globale klimaudfordringer, og er tillige med til at styrke Koldings brand som et af landets mest fremsynede kommuner på klima- og miljøområdet.

Der er i dag en helt ny dagsorden for miljø, energi og klima. Den hedder Blue Economy – blå er det nye grøn. Simpelthen fordi der er behov for at gøre mere – og at gøre det bedre – end den traditionelle grønne tankegang lægger op til.

Blue Economy handler om at gøre spild til en ressource. Denne indsigt danner grundlag for Adtentions navngivnin og efterfølgende kreative proces, der er gennemsyret af at tænke blåt.

Resultatet er et moderne brand, der fortæller en historie om mere end spildevand og kloaksystemer.

Hvad siger kunden?

Per Holm, direktør for Blue Kolding:

Selv når vi har været tilfredse med en præsenteret idé eller et oplæg, er Adtentions team hver gang gået skridtet videre, og har i det færdige arbejde løst opgaven på et endnu højere niveau, end vi selv kunne have forestillet os. På baggrund af Adtentions arbejde, er vi som virksomhed blevet mærkbrt mere synlige og har modtaget mange positive tilkendegivelser via både e-mail og Facebook fra byens borgere.

Da Kolding gik under jorden

I forbindelse med, at Kolding Spildevand blev til BlueKolding, inviterede vi hele byen med under jorden. Mere end 2000 Koldingensere var med til at indvie det nye spildevandsbassin ved Riberdyb i midtbyen.

Overgangen til at være BlueKolding var også et skifte i måden at kommunikere med borgerne på. Åbenhed og tilgængelighed er vigtigt, og derfor var det også naturligt at skabe et event, der fortalte historien om BlueKolding, miljøet og borgernes hverdag. Vi havde inviteret lokale graffitikunstnere til at dekorere under jorden, og opsat stemningsfuld beslysning og oplysningsmateriale. Begivenheden gav et indblik i, hvordan et af Koldings største klimaprojekter i årevis betyder langt færre oversvømmede kældre i fremtiden.

Gør det komplekse simpelt at forstå

“Fra mindre skade til mere gavn” er budskabet fra BlueKolding. Regnvand er en ressource og ikke blot vand, der skal skaffes af vejen. Film er det bedste egnede medie, når komplekse budskaber skal formidles effektivt og på kortest mulig tid. I tilfældet BlueKolding, er der i høj grad tale om et budskab, der skal forklares udførligt.

Filmens væsentligste opgaver er at brande virksomheden på bl.a. sociale medier overfor borgere og virksomheder, samt at skabe intern forankring og stolthed blandt medarbejderne i forhold til skiftet fra spildevand til miljøbrand.